Vi signerer grønnvaskingsplakaten og grønne innkjøp!

SKREVET AVMartine H. Pettersen

Som et ledd i vårt bærekraftsarbeid har vi i Magnat kaffehus nå signert både grønnvaskingsplakaten og grønne innkjøp. Så hva er disse plakatene, og hvorfor har vi signert dem?

Grønnvaskingsplakaten

Fra gronnvasking.no:

“Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur, dyr og mennesker.”

Målet med denne tipunkts plakaten har vært å lage en veileder som gjør det enklere for store og små virksomheter å unngå grønnvasking. Plakaten er utarbeidet av Skift - Næringslivets klimaledere i samarbeid med Miljøstiftelsen Zero, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender.

null

Vi i Magnat Kaffehus signerer denne plakaten fordi den er helt i tråd med hvordan vi jobber med bærekraft. Vi har hele tiden jobbet i tråd med noe som ble sagt da vår forretningsplan ble skrevet i 2015:

For oss er det veldig viktig at vi hjelper til med å gjøre en forskjell for miljøet gjennom konkrete tiltak, ikke «fest-taler» og «luftige lovnader»

Å unngå grønnvasking er ikke bare en avgjørelse vi tar en gang. Det er noe vi må jobbe aktivt for å unngå. Det fellesskapet vi kommer inn i, ved å signere denne plakaten, bidrar til å holde oss på et godt spor. Et spor hvor vi forholder oss til konkrete tiltak for miljøet.

Grønne innkjøp:

Fra gronneinnkjop:

Grønne innkjøp gir en positiv påvirkning på klima, miljø og mennesker, og skaper grønn konkurransekraft. Grå innkjøp fokuserer kun på pris og en risikerer og å få leverandører som ikke vektlegger klima, miljø og menneskerettigheter. 

10 prinsipper for grønt innkjøpsvett er utviklet av Skift - Næringslivets klimaledere. Prinsippene er ment som en enkel veileder som alle virksomheter kan strekke seg etter.


null

Vi har signert denne veilederen fordi vi ønsker å forplikte oss til en innkjøps og leverandør-strategi som virkelig skaper grønn konkurransekraft. Dette har vært og forblir et viktig fokus når vi kjøper inn kaffemaskiner og kaffe som råvare.

Les mer om vårt forhold til bærekraft her:

https://magnatkaffehus.no/kvalitet-baerekraft

Flere fra Nyheter

Drømmer du om utsøkt kaffe på kontoret